DUNAPLASZT Magasfényű zománc 0,25L

890 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges alkidműgyanta kombináció kötőanyagot, pigmenteket és adalékanyagokat tartalmazó zománcfesték.

 

Alkalmazási terület: Alapozott fafelületek – nyílászáró szerkezetek, bútorok stb. – és különböző rendeltetésű, korrózióvédő alapozóval bevont fémfelületek (kerítés stb.) átvonó festésére alkalmazhatók, mind kültéri, mind beltéri igénybevétel esetén. A DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománc bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll. Ecsettel, sűrített levegős pisztollyal könnyen felhordhatók, kiválóan terülnek,rugalmas, kemény, tetszetős bevonatot adnak.

Minőségi jellemzők:

Külső átlátszatlan, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő 23 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve min. 60 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on 2 óra min. 75%
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 10 µm
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat max. 5 óra
5. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979) 20 oC-on a felhordást követően 24 óra múlva
Bevonat külseje egyenletes, magasfényű, szemcsementes
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság hajlítással (MSZ 9640/5:1987) max. 3 mm
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 7 mm
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 6-8 m2/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 3 évig

Csomagolás: 0,25, 0,75 és 2,5 literes ónozott acéllemez dobozban és 25 literes ónozott acéllemez kannában.

Alkalmazás: A DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománcot a megfelelően előkészített, előkezelt, alapozott fa-, műfafelületekre és korrózióvédő alapozóval bevont fémfelületekre javasoljuk felhordani. Az alaposan felkevert festéket lakkbenzinnel kell az alkalmazott felhordási technológiának megfelelő konzisztenciára hígítani.
Az alapozott fa-, ill. korrózióvédő alapozóval ellátott fémfelületekre ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással vihető fel.
A DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománc alkalmazható felújító jellegű munkáknál is.
A felújítandó – korábban olajfestékkel, szintetikus zománcfestékkel bevont- ép bevonat csiszolás, portalanítás után festhető át a DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománccal.
A festék teljes keresztmetszeti átkeményedése 2-3 hét alatt történik meg.

Hígítás: Lakkbenzinnel.

Veszélyes anyagtartalom: 5 % Oldószer nafta ( Petróleum) közép alifás
4 % Terpentin

VOC tartalom: a termék legfeljebb 300 g/l VOC-t tartalmaz

Figyelmeztető  mondatok:
            H226  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
            EUH 208 Terpentint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:
            P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
            P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
            P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
            P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
            P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
            P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Kiürítés
Cikkszám: N/A Kategória: